Kategorier
om vår verksamhet

Välkommen!

Margaretagården är ett socialterapeutiskt LSS-boende med bygemenskap i Åre kommun i västra Jämtland. Här finns livsrum för människor med psykiska funktionshinder och individuella behov i såväl boende och vård, som i gemenskap och arbete. Med trädgårdsskötsel och hantverk och med naturen som läkande, helande kraftkälla skapar vi förutsättningar för såväl ett individuellt liv, som en gemenskap och social samvaro. Tillsammans skapar vi en meningsfull och trygg tillvaro för boende, anhöriga samt medarbetare.

Ett av våra kreativa projekt