Stiftelsen Margaretagården, Kyrkvägen 7, 837 41 Mörsil

Kyrkvägen 7, 837 41 Mörsil, Jämtland. Tel 0647-66 44 74/75/76/77. info@margaretagarden.se

Aktuellt

Boendet »

Platser finns i daglig verksamhet » 
 
Margaretagården


Stiftelsen Margaretagården

Ingrid har hela sitt vuxna liv haft förmånen att bo och utvecklas i en socialterapeutisk bygemenskap vilket, trots hennes funktionshinder, ger henne ett självständigt och berikat vuxenliv, god omvårdnad och kontinuerlig kontakt med familj och släkt.

Stiftelsen Margaretagården bildades 2005 på initiativ av Ingrids föräldrar Arne och Margareta Lundstam. Genom en donation har det blivit möjligt att i Jämtland bygga upp ett socialterapeutiskt gruppboende för vård, boende och arbete i en vacker, trygg och välstrukturerad miljö.

Här finns en gemenskap som stärker och uppmuntrar individuell utveckling efter egna förutsättningar och önskemål. Arbetssättet grundar sig på den antroposofiska socialterapin, vilken genomsyrar de dagliga aktiviteterna, miljön och maten. På Margaretagården finns även möjlighet till individuella och medicinska terapier och arbete i yrkesliknande former.

Margaretagården är ansluten till ett antal organisationer; Värna, Svenska Förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi, FAMNA, riksorganisationen för vård och omsorg utan vinstsyfte, Svenska biodynamiska föreningen, ILG (Individuellt liv i gemenskap) samt Nordiska förbundet för läkepedagogik,

Margaretagården leds av en styrelse som sammanträder 3-4 ggr per år samt ett arbetsutskott (AU) som, vid behov, bereder ärenden till styrelsen.

 
  Startsidan »
  Välkommen till Margaretagården
  Vision och verksamhet »
  Trygghet, stimulans och utveckling
  Stiftelsen Margaretagården »
  Socialterapeutiskt gruppboende med vård
  Socialterapeutisk arbetsgemenskap»
  En bygemenskap med läkande miljöer
  Utbildning »
  Läkepedagogik/socialterapi
  Kontakt »
  Hör gärna av dig till oss
  Så ser det ut »
  Vi bygger trygghet